Nieuws!BAV stemt met quasi-unanimiteit voor ontbinding ! alle info

Groenkracht cvba, in vereffening

 

Op de bijzondere algemene vergadering van 23 juli 2014 Groenkracht cvba hebben de coöperanten met quasi-unanimiteit gestemd voor de ontbinding, waardoor alle coöperanten in gelijke mate en op hetzelfde ogenblik zullen uitbetaald worden in functie van de ontvangen gelden.  

De huidige stand van zaken kan u terugvinden na het inloggen (via 'documenten').

Wat te doen in het kader van een overlijden: meer informatie.
 

 

 

Berichtgeving

 
 

27 juni 2017: Algemene Vergadering Groenkracht cvba in vereffening

De algemene vergadering van 2017 zal doorgaan op dinsdag 27.06.2017 om 19:00. De documenten zijn te raadplegen via de login.

 

Documenten

 
Beste coöperant
 
Via deze link kunt u inloggen om diverse stukken te raadplegen:
 
 
 
Chèr coopérateur
Le lien pour consulter des documents utiles: 
 
 
 

Groenkracht cvba, in vereffening
Maatschappelijke zetel: Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge • Tel: +32 (0)50 45 60 90 • info@groenkracht.be